Кошик 

Политика за користење колачиња

Оваа политика е лоцирана и јавно e достапна преку нејзино објавување на URL-адресата на веб-страницата. Компанијата си дава право да ја промени или да ја усвои политиката за користење колачиња во кое било време, без претходна консултација или известувања до лицето. Меѓутоа, како што се менува политиката за користење колачиња, корисникот повторно ќе биде поттикнат да даде согласност за политиката за користење колачиња.

Што се тоа колачиња?

За речиси секоја модерна веб-страница да работи правилно, таа треба да собере одредени основни информации за своите корисници. За да го направи ова, страницата ќе создаде колачиња – мали текстуални датотеки што се чуваат на корисничкиот компјутер. Овие колачиња се дизајнирани за да овозможат веб-страницата да ги препознае своите корисници при следните посети или да овласти други назначени веб-страници да ги препознаат овие корисници заради одредена цел.

Колачињата извршуваат многу различни работи, а тоа овозможува вашето искуство со интернет да биде многу потековно и поинтерактивно. На пример, тие може да се користат за да се запаметат вашите преференции на страниците што често ги посетувате, да се запомни вашиот идентитет и содржината на вашата кошничка за купување, и така да ви помогнат поефикасно да се движите по страниците. Тие, исто така, помагаат да бидете сигурни дека рекламите што ги гледате на интернет се порелевантни за вас и за вашите интереси. Некои собрани податоци се дизајнирани да детектираат шеми на прелистување и приближна географска локација за да го подобрат искуството на корисниците.


Како ги користиме колачињата на нашата веб-страница?

Постојат различни видови колачиња што ги користи веб-страницата.

1. Во првата категорија ги вбројуваме неопходните колачиња – овие колачиња се присутни за да ја направат веб-страницата корисна, овозможувајќи извршување на основните функции како навигација на страницата и пристап до безбедните области на веб-страницата. Веб -страницата не може да функционира правилно без овие колачиња. Kолачињата од oваа група можеме само да ги прочитаме. Тие помнат дали веќе сте се согласиле со (или сте ја одбиле) политиката за колачиња на веб-страницата.

Постојат некои колачиња што ги вклучуваме за да функционираат одредени веб-страници. Поради оваа причина, ним не им треба вашата согласност. Особено колачињата за автентификација и техничките колачиња побарани од одредени ИТ-системи.

Колачињата за автентификација се задржуваат кога се најавувате на страницата користејќи го нашиот сервер за автентификација. Кога го правите ова, ја прифаќате соодветната политика за приватност.

2. Колачињата во втората категорија се нарекуваат колачиња за статистика кои се користат за да ни дадат информации како посетителите комуницираат со веб-страницата. Овој тип колачиња се собираат анонимно. Ние ги користиме овие колачиња само за внатрешни истражувања за тоа како би можеле да ја подобриме услугата што им ја даваме на корисниците на нашата веб-страница. Овие колачиња само проценуваат како комуницирате со нашата веб-страница како анонимен корисник (собраните податоци не го откриваат вашиот идентитет). Податоците собрани од анонимните колачиња не се откриваат на трети страни или не се користат за каква било алтернативна намена. Анонимните податоци, по договор, може да се поделат со изведувачи кои работат на проекти за комуникација.

3. Третата група колачиња се колачиња за маркетинг и се користат за следење на посетителите низ веб-страниците. Намерата на овие колачиња е да прикажат податоци кои се релевантни и вклучуваат индивидуален корисник, и со тоа имаат поголема вредност за издавачите и огласувачите од трети страни.

4. Во последната група се вбројуваат некласифицираните колачиња, кои претставуваат колачиња во процесот на класификација, заедно со давателите на одделни колачиња.

Сите колачиња што ги користиме се дефинирани и опишани според табелата потаму.


Есенцијални колачиња


Аналитички колачиња

 

Name Service Purpose Duration Type
NIDGoogleContains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information.6 months Third-party
_ga Google AnalyticsUsed to to count and track pageviews.2 years Third-party
_gat_UA-********* Google AnalyticsUsed to throttle request rate.1 minute Third-party
_gid Google AnalyticsKeeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data on website usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a browsing session.1 day Third-party
_gcl_au Google Tag ManagerUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 months Third-party
_hjTLDTest Google Tag ManagerWhen the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable).Session Third-party
_hjid Google Tag ManagerHotjar. Is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.1 year Third-party 


 


Маркетинг колачиња

 

Name  Service Purpose  Duration Type 
1P_JAR  YouTube Enable Google to collect user information for videos hosted by YouTube.1 monthThird-party
_fbp  Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 monthsThird-party
c_user  Facebook The c_user cookie contains the user ID of the currently logged in user.1 yearThird-party
datr  Facebook The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user.2 yearsThird-party
fr  Facebook Used to deliver, measure and improve the relevancy of ads.3 monthsThird-party
presence  Facebook

The presence cookie is used to contain the user’s chat state.

For example, which chat tabs are open.

SessionThird-party
sb  Facebook The purpose of the cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user.2 yearsThird-party
spin  Facebook Facebook advertiser cookie24 hours Third-party
wd  Facebook This cookie stores the browser window dimensions and is used by Facebook to optimise the rendering of the page.1 week Third-party
xs  Facebook

This cookie contains multiple pieces of information, separated by colon (colon is encoded to the value %3A for transmission).

The first value is an up to two-digit number representing the session number.

The second portion of the value is a session secret.

The third, optional component is a ‘secure’ flag for if the user has enabled the secure browsing feature.

1 hourThird-party
APISID  Facebook Used by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions. 2 yearsThird-party
APISID  Facebook

Enable Google to collect user information for videos hosted by YouTube.

2 yearsThird-party
CONSENT Google Ads OptimizationUsed to store cookie consent preferences.2 yearsThird-party
HSID Google Ads OptimizationUsed by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions.2 yearsThird-party
HSID Google Ads OptimizationEnable Google to collect user information for videos hosted by YouTube.2 yearsThird-party
SAPISID Google Ads OptimizationUsed by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions.2 yearsThird-party
SAPISID Google Ads OptimizationEnable Google to collect user information for videos hosted by YouTube. 2 yearsThird-party
SID Google Ads OptimizationUsed by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions.2 yearsThird-party
SID Google Ads OptimizationEnable Google to collect user information for videos hosted by YouTube. 2 yearsThird-party
SIDCC Google Ads OptimizationThis cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.1 yearThird-party
SSID Google Ads OptimizationUsed by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions.2 yearsThird-party
SSID Google Ads OptimizationEnable Google to collect user information for videos hosted by YouTube. 2 yearsThird-party
__Secure-3PAPISID Google Ads OptimizationBuilds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting.2 yearsThird-party
__Secure-3PSID Google Ads OptimizationBuilds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting.2 yearsThird-party
__Secure-3PSIDCC Google Ads OptimizationBuilds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting.1 yearThird-party 

Некласифицирани колачиња

/


Колачиња на трета страна

Некои од нашите страници може да прикажуваат содржина од надворешни провајдери (на пример, YouTube, Facebook, Twitter). За да ја видите оваа содржина на трета страна, прво мора да ги прифатите нивните специфични услови. Ова исто така ја вклучува нивната политика за колачиња, над која ние немаме контрола. 

За да добиеме податоци поврзани со сообраќајот на веб-страницата (т. е. бројот на посетители, страниците што тие ги посетуваат, времето што го поминале задржувајќи се на страницата), ние ги користиме услугите на Гугл-аналитиката (Google Analytics). Ние, исто така, може да користиме колачиња од трети страни за да ни помогнат во истражувањето на пазарот, подобрувањето на функционалноста на веб-страницата и да обезбедиме помош за поддршка на страницата. Слободно можете да ги приспособите поставките на прелистувачот за да ја блокирате употребата на колачиња од трети страни. Ова може да има ефект врз функционалноста на страницата или врз некои нејзини делови. За повеќе информации за тековните политики за користење колачиња од трети страни, ве молиме посетете ги:

You Tube

Google Maps

Facebook

Google

Twitter


Користени други алатки за аналитика

Нема други алатки за анализа што се користат или се имплементираат за да се обезбеди дополнително следење или собирање податоци.


Ремаркетинг

Ние ги користиме колачињата обезбедени со посета на нашата веб-страница за услугата за ремаркетинг на Гугл-рекламирање (Google Ads).


Користени други алатки за аналитика

Нема други алатки за анализа што се користат или се имплементираат за да се обезбеди дополнително следење или собирање податоци.


Други технологии за следење

Не се користат други сервиси за следење.


Како да ги контролирате колачиња

Ако сакате да го промените начинот на кој прелистувачот ги користи колачиња, вклучувајќи и блокирање или бришење на колачињата од која било веб-страница, тоа можете да го направите со промена на параметрите на прелистувачот.

За да ги контролирате колачињата, повеќето прелистувачи ви дозволуваат или да ги прифатите или да ги отфрлите сите колачиња, да прифаќате само одредени типови колачиња или да ве потсетуваат секој пат кога некој сајт сака да зачува колаче. Исто така, лесно е да ги избришете колачињата што веќе се зачувани на вашиот уред преку прелистувач. Процесот на контрола и бришење колачиња варира во зависност од тоа кој прелистувач го користите. За да дознаете како да го направите тоа со одреден прелистувач, можете да ја користите функцијата за помош на прелистувачите или можете да ја посетите URL-адресата: http://www.aboutcookies.org, која објаснува, чекор по чекор, како да ги контролирате и да ги бришете колачиња во повеќето прелистувачи.